00-talet

År 2013

CCS-Group, E3 Support avdelning.

Arbetar med att supporta Sandvik som har köpt 100 licenser World Wide av Cad programmet E3.
Jag applikations designar symboler, modeller och skapar komponenter i E3 miljö efter Sandviks önskemål.

År 2012

Metso Mining and Construction i Sala.

Arbetar med anläggningskonstruktion för olika filter anläggningar i hela världen.
Mitt ansvar är elkonstruktionen, personliga säkerheten, skriva offertunderlag, upphandling av elskåpbyggen, elbesiktning och igångkörning på hemma plan.
Konstruktionsverktyget jag använder är El-master Enterprise 10.

År 2010

SSAB Oxelösund.

Är placerad på metallurgi avdelning som el konstruktör.
Anläggningskonstruktion på både nya anläggningar och ombyggnad av befintlig anläggning inom koksverket.
Man jobbar i projekt form och min uppgift är ta ansvar för el konstruktion och el montaget och det innebär, offertunderlag för montage arbetet, att färdigställa dokumentationsunderlag
(kretsscheman, layouter, apparatlistor, dimensionering av anläggningen), igångkörnings arbete och vara med på slutbesiktningen.

År 2008

ABB Process Automation/ Crane systems.

Konsruktion av provningsutrustning av AC/DC motorer.
I provningsutrustningen ingick utrustning som tex. frekvensomriktare, strömriktare.
Enklare PLC-programmering genomfördes och även hur signal hantering mellan provningsutrustningarna skulle genomföras.

År 1998

ABB Robotics.

Anläggningskonstruktion av ett stort antal robot anläggningar.
Jobbat med att säkerställa personsäkerheten i dessa anläggningar.
Även dimensionering av anläggningen.
Framtagande av signalsnitt till kringutrustning och även skapat dokumentationsunderlag till montage och slutkund.
Främst jobbat med robot anläggningar till olika verkstadsföretag:

Volvo PV och LV i Köping.
SKF.
Ericsson Kumla.
Sekurit.
Hydro i Norge.
Sandvik Coromant.
ABB Motors.
Scania.
mm.

Exempel:

 Verkstadsindustrin.

Ombyggnad av en befintlig anläggning till Gestamp, hantering av kofångare.
Jag hade hela ansvaret för elkonstruktions arbetet, var med på projekterings möte med kund och underleverantörer för att fastställa att det blir rätt interface mellan anläggningsdelarna och fastställde komponentval.
Konstruktions arbete (kretsscheman, layouter, apparatlistor, dimensionering och montageunderlag) med bl.a. Siemens S7, 600 I/O och deras Profi safe,
Festo servodrifter, 4st ABB robotar.
Igångkörning av signalsnittet både hård/mjukvaran mellan olika maskindelar, såg till att personliga skyddet uppfylldes.
Omkonstruktion, revidering av deras kretsscheman efter om byggnad av deras befintliga anläggning.

 IT industrin.

Utveckligs arbete av robotceller till Ericsson Kumla.
Robotcellerna skall montera, testa och förpacka mobiltelefoner.
Jag hade huvudansvaret för elkonstruktions utvecklingen för produktionslinje.
Utvecklings arbete av robotstyrskåp S4, den monterades vertikalt så att den får plats under robotstativet, det innebar att vi skulle uppfylla visa normer typ EMC och CE efter ombyggnaden.
Igångkörningsarbete, såg till att interfacet med överordnad styrsystemet var enl. kundens spec. och att komponent valet var rätt, såg även till att säkerheten uppfylldes i produktionslinjen.
Jag var teamleder för 3st underkonsulter som hjälpte till i projektet.

Läkemedelsindustrin.

Ny anläggning för läkemedelsföretaget Roche i Tyskland där vi ska ta hand om råttburar där råttorna har blivit gen manipulerad, vi ska se till att burarna är tomma och sen blir rengjorda i en industridiskmaskin.
Jag hade hela ansvaret för både elkonstruktions arbete (kretsscheman, layouter, apparatlistor, dimensionering och montageunderlag), och installationsarbetet som skull utföras av ett Tyskt företag.
Var med på projekterings möte med kund och underleverantörer för att fastställa att det blir rätt interface mellan anläggningsdelarna.
Var i Tyskland som projektledare för installations arbete.
Igångkörning av signalsnittet till olika maskindelar bl.a. 2st robotar, diskmaskin, överordnadsystem.
Programmerade JOKAB säkerhetsrelä Pluto.

 

År 2006-2010

Flexpack AB.

Anläggningskonstruktion av ett stort antal robot anläggningar till livsmedelsindustrin.
Jobbat med att säkerställa personsäkerheten i dessa anläggningar.
Även dimensionering av anläggningen.
Framtagande av signalsnitt till kringutrustning och även skapat dokumentationsunderlag till montage och slutkund.
Främst jobbat med robot anläggningar till olika livsmedelsföretag.
Konstruktion av provningsutrustning av AC / DC motorer. I provningsutrustningen ingick utrustning som t.ex. frekvensomriktare, strömriktare.
Enklare PLC-programmering genomfördes och även hur signal hantering mellan provutrustningarna skulle genomföras.
Arla, Scan, Löfbergs Lila för att nämna några.

 

År 2003

Koteko AB.

Omkonstruktionsarbete av ett valsverk i Sandviken.
Det innebar att byta ut gamla strömriktare, frekvensomriktare och reglerutrustning till modern utrustning.